We found 0 resources for you...

روش اعتراض به خلافی خودرو؛ آدرس واحدهای رسیدگی به اعتراضات شهر تهران

AHF 0

اعتراض به خلافی خودرو در سال‌های گذشته بیش ‌از امروز متداول بود. زیرا برگه‌های جریمه توسط افسر راهنمایی و رانندگی صادر میشد و ادعای اشتباه افسر نیز ساده‌تر از دوربین…

بیشتر بخوانید