صرفه جویی در هزینه و زمان
با محموله شما تجربه شیرین صرفه جویی در هزینه و زمان را دارید.

استفاده آسان
تنها در چند مرحله سفارش خود را ثبت و پیگیری کنید.

انتخاب زمان

امکان مشخص کردن در زمان و روز های مختلف

قیمت در لحظه
محموله این امکان را به شما می دهد هنگام تکمیل سفارش خود قیمت را دیده و در صورت تمایل سفارش خود را کامل نمایید.

آدرس های منتخب
اگر به صورت مداوم برای یک آدرس بسته ای را ارسال میکنید برای ثبت سریعتر سفارش خود بهتر است آدرس های پرکاربرد خود را به لیست آدرس های منتخب اپلیکیشن ما اضافه کنید.

پیگیری کالا
شما در هر لحظه میتوانیدوضعیت مرسوله خود را به صورت آنلاین پیگیری کنید.

امکان ارسال درب به درب مرسولات
سفیران ما در اسرع وقت برای انجام خدمات حمل و نقل به درب محل شما مراجعه می کنند و مرسوله شما را درب محل گیرنده تحویل می دهند.

پرداخت در مبدا و مقصد (اعتباری و نقدی)
شما می توانید هم در مبدا و هم در مقصد(پس کرایه،پیش کرایه) به صورت اعتباری و نقدی پرداخت های خود را انجام دهید.