محموله[۱] یا بار به وسائل و کالایی که در حال ترابری توسط کشتی، هواپیما، قطار و کامیون باشند گفته می‌شود

 

منابع

ویکیپدیا

آشنای با محموله